Връщане на пластмасови шишета в магазините

Връщането на пластмасови шишета в магазините е практика, която отдавна е навлязла в Западна Европа и по този начин:


Източник на изображението