Намаляване замърсяването от битово отопление

Битовото отопление се превръща в голям проблем през зимата по отношение за замърсяването на въздуха. Горенето на дърва, въглища, боклуци, дрехи, стара дограма и т.н. се конкурира с фините прахови частици от автомобилите и е практика, която трябва да бъде заменена с по-щадящи природата начини за отопление.

Моите предложения за една по-добра София:

1. Пешеходците с най-голям приоритет

2. Бърз и удобен градски транспорт

3. Работеща мрежа от велоалеи

4. Решаване на проблема с паркирането

5. Чист въздух

6. Чист град

7. Булеварди и улици

8. Култура, спорт и туризъм

9. За децата и родителите

10. Други