Преместване на Музея на София в Царския дворец

Немалка част от екпонатите в музея на София са свързани с Царски дворец. Най-логично е те да бъдат преместени в него и изнесени от Централната минерална баня. Дворецът може да се превърне в един изключително интересен интерактивен музей за живота в нашия град през последните 2 хилядолетия.

Моите предложения за една по-добра София:

1. Пешеходците с най-голям приоритет

2. Бърз и удобен градски транспорт

3. Работеща мрежа от велоалеи

4. Решаване на проблема с паркирането

5. Чист въздух

6. Чист град

7. Булеварди и улици

8. Култура, спорт и туризъм

9. За децата и родителите

10. Други