#3 Културна София

  1. Възстановяване на Централната минерална баня
  2. Преместване на Музея на София в Царския дворец
  3. Преместване на Националната галерия от Двореца в Квадрат 500
  4. Преместване на Националния исторически музей в центъра на София
  5. Създаване на Римски музей
  6. Създаване на Музей на комунизма
  7. Превръщането на карето между бул. Дондуков, бул. Васил Левски, Женския пазар и Ценрална гара в подобен на квартал Капана в Пловдив

Моите приоритети за София: