#2 Зелена София

Чист въздух

 1. Без завод за изгаряне на боклук
 2. Редовно миене и метене на улиците
 3. Интензивно озеленяване
 4. Ограничаване на старите замърсяващи автомобили
 5. Намаляване замърсяването от битово отопление
 6. Екологичен градски транспорт
 7. Eлектрифициране на такситата

Рециклиране на боклука

 1. Заместване на металните кофи за общ боклук със следните:
  1. Контейнер за хартия
  2. Контейнер за пластмаса
  3. Контейнер за стъкло
  4. Контейнер за биологичен отпадък
  5. Контейнер за всичко останало
 2. Кампания сред хората за смисъла в ползите от рециклирането
 3. Определяне на такса смет според извърленото количество общ боклук и симули при рециклиране

Моите приоритети за София: