Повече контейнери за разделно събиране на боклук

За да се събира наистина разделно боклукът, трябва да се поставят значително количество нови контейнери за разделно събиране, които:

  1. Да бъдат много повече от тези за общ боклук
  2. Да се ограничат тези за общ боклук
  3. Да се направи разяснителна кампания, която да обяснява, че събраният разделен боклук наистина се рециклира и изпозлва пак

Моите предложения за една по-добра София:

1. Пешеходците с най-голям приоритет

2. Бърз и удобен градски транспорт

3. Работеща мрежа от велоалеи

4. Решаване на проблема с паркирането

5. Чист въздух

6. Чист град

7. Булеварди и улици

8. Култура, спорт и туризъм

9. За децата и родителите

10. Други