Нови и модерни детски площадки

Модернизацията и изграждането на нови детски площадки ще изкара повече деца и родители навън. Те трябва да са:

  • съвременни и интересни за децата
  • безопасни
  • много повече от сега съществуващите

Моите предложения за една по-добра София:

1. Пешеходците с най-голям приоритет

2. Бърз и удобен градски транспорт

3. Работеща мрежа от велоалеи

4. Решаване на проблема с паркирането

5. Чист въздух

6. Чист град

7. Булеварди и улици

8. Култура, спорт и туризъм

9. За децата и родителите

10. Други