Почистване на сняг и лед през зимата

Трябва да се сложи край на заледените тротоари през зимата, за които никой не поема отговорност. Усилияата трябва да бъдат както от страна на общината, така и на гражданите.

Моите предложения за една по-добра София:

1. Пешеходците с най-голям приоритет

2. Бърз и удобен градски транспорт

3. Работеща мрежа от велоалеи

4. Решаване на проблема с паркирането

5. Чист въздух

6. Чист град

7. Булеварди и улици

8. Култура, спорт и туризъм

9. За децата и родителите

10. Други