Пробив от Канала до моста Чавдар

Пробив от Канала до моста Чавдар ще насочи трафика от и за североизточните квартали направо по бул. Евлоги и Христо Георгиеви и бул. Данаил Николаев и ще разтовари бул. Дондуков.

Моите предложения за една по-добра София:

1. Пешеходците с най-голям приоритет

2. Бърз и удобен градски транспорт

3. Работеща мрежа от велоалеи

4. Решаване на проблема с паркирането

5. Чист въздух

6. Чист град

7. Булеварди и улици

8. Култура, спорт и туризъм

9. За децата и родителите

10. Други