Пешеходни зони

Отвоюване на тротоарите от колите с прилагане на строги санкции към паркиращите. Създаване на единен стандарт при изграждане и ремонт на тротоари и пешеходни трасета, така че да се гарантира безпроблемно преминаване на трудноподвижни, майки с колички и др., както и дълготрайността на пешеходната инфраструктура. “Изваждане” на пешеходците от подлезите и улесняване на пресичането на уличната мрежа чрез изграждане на пешеходни пътеки на нужните места. Ще регулираме „умните светофари“, за да започнат да пропускат пешеходци с предимство.

Моите предложения за една по-добра София:

1. Пешеходците с най-голям приоритет

2. Бърз и удобен градски транспорт

3. Работеща мрежа от велоалеи

4. Решаване на проблема с паркирането

5. Чист въздух

6. Чист град

7. Булеварди и улици

8. Култура, спорт и туризъм

9. За децата и родителите

10. Други