Преместване на Националния исторически музей в центъра на София

Може би най-интересният музей в България се намира в периферията на нейната столица. Наложително е да бъде преместен в центъра на града, за да могат повече хора да го посещават.

Моите предложения за една по-добра София:

1. Пешеходците с най-голям приоритет

2. Бърз и удобен градски транспорт

3. Работеща мрежа от велоалеи

4. Решаване на проблема с паркирането

5. Чист въздух

6. Чист град

7. Булеварди и улици

8. Култура, спорт и туризъм

9. За децата и родителите

10. Други