Връщане на пластмасови шишета в магазините

Връщането на пластмасови шишета в магазините е практика, която отдавна е навлязла в Западна Европа и по този начин:

  • магазините носят отговорност за опаковките на стоките, които продават
  • хората се стимулират да рециклират, защото получават малки суми за върнатите шишета и други опаковки

Моите предложения за една по-добра София:

1. Пешеходците с най-голям приоритет

2. Бърз и удобен градски транспорт

3. Работеща мрежа от велоалеи

4. Решаване на проблема с паркирането

5. Чист въздух

6. Чист град

7. Булеварди и улици

8. Култура, спорт и туризъм

9. За децата и родителите

10. Други