Специални паркоместа за разтоварване на стоки

Бизнесът в града страда от липса на удобни места, където доставчиците да спират и разтоварват стока. Големият брой МПС-та прави намирането на паркоместа огрничено и шофьорите на бусове и служебни коли нерядко се налага да спират нерагламентирано или опасно за другите участници в движението и пешеходците.

Обособяването на специални паркоместа за разтоварване на стоки ще реши тези проблеми. Тази зона за паркиране може да бъде със следните параметри:

  • Безплатен престой до 15 мин
  • Могат да спират на нея само определен вид МПС-та
  • Много висока цена след 15-тата минута
  • Забранено за лични автомобили

Моите предложения за една по-добра София:

1. Пешеходците с най-голям приоритет

2. Бърз и удобен градски транспорт

3. Работеща мрежа от велоалеи

4. Решаване на проблема с паркирането

5. Чист въздух

6. Чист град

7. Булеварди и улици

8. Култура, спорт и туризъм

9. За децата и родителите

10. Други