Връзка на бул. Брюксел от летището със СОП

Връзка на бул. Брюксел с околовръстното шосе ще създаде най-дългия безсветофарен маршрут в София – от Цариградско шосе, през летището, чак до Ботевградско шосе.

Моите предложения за една по-добра София:

1. Пешеходците с най-голям приоритет

2. Бърз и удобен градски транспорт

3. Работеща мрежа от велоалеи

4. Решаване на проблема с паркирането

5. Чист въздух

6. Чист град

7. Булеварди и улици

8. Култура, спорт и туризъм

9. За децата и родителите

10. Други