Подземни кофи за боклук

В някои случаи е удачно да се инсталират подземни кофи за боклук:

  1. По-големи са
  2. По-хигиенични са
  3. Не се превръщат в мини сметища
  4. Естетически не замърсяват градската среда

Моите предложения за една по-добра София:

1. Пешеходците с най-голям приоритет

2. Бърз и удобен градски транспорт

3. Работеща мрежа от велоалеи

4. Решаване на проблема с паркирането

5. Чист въздух

6. Чист град

7. Булеварди и улици

8. Култура, спорт и туризъм

9. За децата и родителите

10. Други