Обществени паркинги

Изграждането на многоетажни обществени паркинги в кварталите и централната градска част ще освободи улиците, тротоарите и зелените площи от колите и съответно ще облекчи шофьорите при паркиране. Парите от синя и зелена зона трябва да отиват точно по това перо. Могат да бъдат направени подземни паркинги под бул. Македония, площад Възраждане, бул. Стефан Стамболов, под училищни дворове и болнични площи. В кварталите сравнително лесно могат да бъдат построени многоетажни паркинги, които веднъж завинаги да решат проблемите с паркирането в зелените площи и липсата на паркоместа.

Моите предложения за една по-добра София:

1. Пешеходците с най-голям приоритет

2. Бърз и удобен градски транспорт

3. Работеща мрежа от велоалеи

4. Решаване на проблема с паркирането

5. Чист въздух

6. Чист град

7. Булеварди и улици

8. Култура, спорт и туризъм

9. За децата и родителите

10. Други