Ограничаване на старите замърсяващи автомобили

Колите със стандарти под евро 4 силно замърсяват въуздха и е логично най-малкото техните данъци да се увеличат значително, за да бъдат стимулирани хората да си купуват автомобили с по-високи екологични норми.

Моите предложения за една по-добра София:

1. Пешеходците с най-голям приоритет

2. Бърз и удобен градски транспорт

3. Работеща мрежа от велоалеи

4. Решаване на проблема с паркирането

5. Чист въздух

6. Чист град

7. Булеварди и улици

8. Култура, спорт и туризъм

9. За децата и родителите

10. Други