Увеличаване на обхвата на платените зони за паркиране