Обществени тоалетни

Липсата на обществени тоалетни не само е голям срам, но е и изключително неудобство за жителите и посетителите на града ни.

Трябва да се поставят на ключови места в града и да бъдат чисти и удобни.

Моите предложения за една по-добра София:

1. Пешеходците с най-голям приоритет

2. Бърз и удобен градски транспорт

3. Работеща мрежа от велоалеи

4. Решаване на проблема с паркирането

5. Чист въздух

6. Чист град

7. Булеварди и улици

8. Култура, спорт и туризъм

9. За децата и родителите

10. Други