Пробив на бул. Данаил Николаев от Сточна гара до Централна гара

Пробивът на бул. Данаил Николаев от Сточна гара до Централна гара ще облекчи целия трафик в района и ще изнесе транзитния трафик в правилните направления.

Моите предложения за една по-добра София:

1. Пешеходците с най-голям приоритет

2. Бърз и удобен градски транспорт

3. Работеща мрежа от велоалеи

4. Решаване на проблема с паркирането

5. Чист въздух

6. Чист град

7. Булеварди и улици

8. Култура, спорт и туризъм

9. За децата и родителите

10. Други