Преместване на Националната галерия от Двореца в Квадрат 500

Националната галерия трявбва да бъде преместена от Двореца в Квадрат 500 по две причини:

  • За да се освободи двореца за музея на София
  • За да се повиши интереса към Квадрат 500, като се концентрират повече експонати там

Моите предложения за една по-добра София:

1. Пешеходците с най-голям приоритет

2. Бърз и удобен градски транспорт

3. Работеща мрежа от велоалеи

4. Решаване на проблема с паркирането

5. Чист въздух

6. Чист град

7. Булеварди и улици

8. Култура, спорт и туризъм

9. За децата и родителите

10. Други