Достатъчно детски градини

Недостигът на детски градини е един от големите проблеми на столицата. Може да бъде решен с:

  • правилно планиране на записването на децата в градините
  • изграждане на нови детски градини
  • стимулиране на частните детски градини

Моите предложения за една по-добра София:

1. Пешеходците с най-голям приоритет

2. Бърз и удобен градски транспорт

3. Работеща мрежа от велоалеи

4. Решаване на проблема с паркирането

5. Чист въздух

6. Чист град

7. Булеварди и улици

8. Култура, спорт и туризъм

9. За децата и родителите

10. Други