Нормални тротоари

Инвестиране на много повече пари за тротоари, за да се разделим най-после с джвакащите плочки, липсата на такива или лошата им подредба и бърза амортизация. Тротоарите трябва да изглеждат по следния начин:

  • Да ги има
  • Да не се ползват за паркинг
  • Да нямат знаци, колкочета и други препятсвия по тях
  • Да са достатъчно широки
  • Да са изградени от здрави материали и да не се амортизират бързо
  • Да имат скосявания за качване и слизане от улицата – това улеснява не само родителите с детски колички, но и възрасните и трудно подвижни хора и не на последно място всеки в опит да прескочи 30 см бордюр

Моите предложения за една по-добра София:

1. Пешеходците с най-голям приоритет

2. Бърз и удобен градски транспорт

3. Работеща мрежа от велоалеи

4. Решаване на проблема с паркирането

5. Чист въздух

6. Чист град

7. Булеварди и улици

8. Култура, спорт и туризъм

9. За децата и родителите

10. Други