Лични кофи за боклук

Таксата за смет да бъде намалена, ако се ползват лични кофи за боклук, като достъпът до тях е ограничен с ключ – така ще се стимулират гражданите да изхвърлят по-малко и да разделят повече. Личните кофи за боклук могат да се въведат за различни видове сгради:

  • Еднофамилни къщи – лична отговорност на собственика за обема боклук
  • Малки кооперации – групова отговорност на коопеаротите
  • Входове на блокове – групова отговорност на живущите във входа

Моите предложения за една по-добра София:

1. Пешеходците с най-голям приоритет

2. Бърз и удобен градски транспорт

3. Работеща мрежа от велоалеи

4. Решаване на проблема с паркирането

5. Чист въздух

6. Чист град

7. Булеварди и улици

8. Култура, спорт и туризъм

9. За децата и родителите

10. Други