Разписание на градския транспорт в Google Maps

Добавяне на разписанието на градския транспорт в Google Maps и други популярни приложения като се работи съвсем целенасочено в покриването на най-популярните приложения за телефон. Отваряне на данните на градския транспорт за обществено ползване – open data.

Моите предложения за една по-добра София:

1. Пешеходците с най-голям приоритет

2. Бърз и удобен градски транспорт

3. Работеща мрежа от велоалеи

4. Решаване на проблема с паркирането

5. Чист въздух

6. Чист град

7. Булеварди и улици

8. Култура, спорт и туризъм

9. За децата и родителите

10. Други