Съвременна интегрирана електронна система за таксуване

Въвеждане на съвременна интегрирана електронна система за таксуване на час или изминато разстояние.


Източник на изображението