Приложение за телефон

Общината може да се превърне в електронна, като предоставя информация и улеснява гражданието в коминукацията помежду им с мобилно приложение – аналог на електронната държава.


Източник на изображението