Преместване на Националната галерия от Двореца в Квадрат 500

Националната галерия трявбва да бъде преместена от Двореца в Квадрат 500 по две причини:


Източник на изображението