Подземни кофи за боклук

В някои случаи е удачно да се инсталират подземни кофи за боклук:

  1. По-големи са
  2. По-хигиенични са
  3. Не се превръщат в мини сметища
  4. Естетически не замърсяват градската среда

Източник на изображението