Почистване на сняг и лед през зимата

Трябва да се сложи край на заледените тротоари през зимата, за които никой не поема отговорност. Усилияата трябва да бъдат както от страна на общината, така и на гражданите.


Източник на изображението