Пешеходни зони

Отвоюване на тротоарите от колите с прилагане на строги санкции към паркиращите. Създаване на единен стандарт при изграждане и ремонт на тротоари и пешеходни трасета, така че да се гарантира безпроблемно преминаване на трудноподвижни, майки с колички и др., както и дълготрайността на пешеходната инфраструктура. “Изваждане” на пешеходците от подлезите и улесняване на пресичането на уличната мрежа чрез изграждане на пешеходни пътеки на нужните места. Ще регулираме „умните светофари“, за да започнат да пропускат пешеходци с предимство.


Източник на изображението