Пешеходна ул. Съборна

Затварянето на някои улици и площади за коли ще увеличи комфорта и скоростта на придвижване на пешеходците. В пешеходнa може да се превърне ул. Съборна, като ще прави пешеходна връзка за между Витошка, пл. Света Неделя и Народния театър.

Пешеходните пространства в тази група са:

  1. бул. Мария Луиза
  2. пл. Света Неделя
  3. бул. Витоша
  4. ул. Съборна
  5. Народен театър
  6. НДК
  7. Кучешката градинка

Източник на изображението