Намаляване замърсяването от битово отопление

Битовото отопление се превръща в голям проблем през зимата по отношение за замърсяването на въздуха. Горенето на дърва, въглища, боклуци, дрехи, стара дограма и т.н. се конкурира с фините прахови частици от автомобилите и е практика, която трябва да бъде заменена с по-щадящи природата начини за отопление.


Източник на изображението