Лични кофи за боклук

Таксата за смет да бъде намалена, ако се ползват лични кофи за боклук, като достъпът до тях е ограничен с ключ – така ще се стимулират гражданите да изхвърлят по-малко и да разделят повече. Личните кофи за боклук могат да се въведат за различни видове сгради:


Източник на изображението