Изграждане на Обелско шосе


Източник на изображението