Достатъчно детски градини

Недостигът на детски градини е един от големите проблеми на столицата. Може да бъде решен с:


Източник на изображението