Добра мрежа от велоалеи

В София липсава свързана веломрежа от велоалеи и велобулеварди, които да покриват големите квартали и да позволяват пренасянето на трафика от единия край на града през центъра до другия. В момента картинката е от няколко по-големи и други по-малки велоалеи, които донякъде са свързани помежду си и които НЕ изпълняват следните функции, които се очакват от тях:

  1. Безопасно придвижване на колоездачите и другите участници в движвението
  2. Осигуряване на алтернативен начин за придвижване
  3. Възможност за бързо придвижване от и до големите „спални“ квартали
  4. Свързана веломрежа, подобна на метролиниите

Източник на изображението