Ползи за хората

 1. Намаляване на лихвите по ипотеките – лихвите по кредитите ще спаднат от 4% на 2%, както при другите страни в еврозоната, защото българските банки ще взимат пари директно от Европейската централна банка (ЕЦБ), а лихвеният процент на ЕЦБ е много по-нисък от този на БНБ.
 2. Увеличаване на заплатите – с увеличаването на инвестиционния рейтинг на страната като част от Еврозоната, в държавата ще започнат да влизат все повече чуждестранни инвеститори и конкуренцията на пазара на труда ще повиши заплатите на служителите.
 3. Без такси за покупка на валута – по голямата част от Европейския съюз ползва единната валута и няма да се налага да си купувате повече евро.

Ползи за бизнеса

 1. По-евтино кредитиране за бизнеса – банките ще отпускат заеми при много по-ниски лихви.
 2. По-малки такси за банкови преводи – България ще стане част от Единната зона за плащания в евро (SEPA) и преводите към други страни и в страната ще намалеят значително.
 3. Увеличаване на туристите – влизането в еврозоната ще увеличи броя на туристите в страната.

Ползи за държавата

 1. По-евтин дълг за държавата – кредитният рейтинг на България ще се повиши и ще може да взима по-евтини заеми, които после ще излизат по-евтино и на държавния бюджет.
 2. Повече чуждестранни инвестиции – с повишаването на кредитният рейтинг все повече чуждестранни компании ще инвестират в страната и ще увеличават БВП с данъците, които ще плащат и със заплатите на служителите, на които ще плащат.
 3. Стабилна банкова система – трусове като фалитите на банките от 90-те години и този на КТБ няма как да се случат повече. ЕЦБ ще наблюдава стриктно българските банки и при нужда от спасяване на някоя от тях ще се намеси. Няма да има нужда държавата да спасява банки, които се управляват с недобри практики.
 4. Ще влезем в ядрото на ЕС – ще участваме във вземането на решения, свързани с единната валута. „Ще седим на масата, а няма да сме в менюто“.
 5. Репутационни ползи – страната ни ще е част от клуба на най-богатите страни в света.

Ако това не ви стига – вижте Литва, Латвия, Естония, Словакия и Словения. Тези източноевропейски страни приеха единната валута и забогатяха. Хърватия пък е поела стриктен курс към приемане на еврото. Тя влезе в ЕС през 2013, а ние през 2007. Искаме ли да ни изпревари? Румъния също е изготвила план за приемане на еврото. И не на последно място – задължени сме с договора ни за влизане в ЕС един ден да станем част и от единната валута.

P.S. На новата серия Европа от евробанкноти от 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро думата ЕВРО вече е изписана на кирилица, наравно с латинските и гръцките букви.