#4 Дигитална София

  1. SofiaID - софийската електронна идентификация
  2. Електронен профил на гражданина
  3. Електронно участие на гражданите
  4. Обслужване без гише
  5. Портал за бизнеса
  6. Електронен градски транспорт
  7. Паркиране
  8. Умен град
  9. Отворени данни

Източник на изображението