София бяга от задължението си да информира гражданите за качеството на въздуха

  • 23 Януари 2020

Данните не могат да се получават в машинночетим формат, нито се визуализират върху таблата на спирките за градски транспорт

⇛ capital.bg