Техническо и финансово състояние на „Топлофикация София“ ЕАД

28 януари 2024, неделя Viber

Поисках информация за техническото и финансово състояние на „Топлофикация София“ ЕАД

До

Топлофикация София ЕАД

ул. „Ястребец“ № 23 Б

[email protected]

П И Т А Н Е

от

СИМЕОН СТАВРЕВ – общински съветник в Столичен общински съвет

Относно: Техническо и финансово състояние на „Топлофикация София“ ЕАД

Уважаеми госпожи и господа,

Столичен общински съвет трябва да има достатъчно информация, за да може да взима информирани решения за общинските си дружества. „Топлофикация София“ ЕАД е критично важна както за енергийната система на София, така и за тази на страната. 

На основание чл. 33, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация моля да ми бъде предоставена следната информация:

 1. Кои са доставчиците на природен газ за всяка година от 2019 до 2023 включително, какво количество са доставили за всяка от посочените години, каква е средната цена на всеки от тях и каква е общата сума, която трябва да им бъде изплатена за всяка от посочените години?
 2. Каква е цената за потребителите за MWh за всяка година от 2019 до 2023 включително?
 3. Каква е общата стойност на активите на дружеството към 31 декември 2023?
 4. Каква е общата стойност на пасивите на дружеството към 31 декември 2023?
 5. Колко са приходите на дружеството за всяка година от 2019 до 2023 включително?
 6. Колко са разходите на дружеството за всяка година от 2019 до 2023 включително?
 7. Колко са разходите по инвестиционната програма за всяка година от 2019 до 2023 включително?
 8. Колко са разходите по ремонтната програма за всяка година от 2019 до 2023 включително?
 9. Колко са дълговете на дружеството към всяка година от 2019 до 2023 включително?
 10. Колко е недовзетият приход на дружеството към всяка година от 2019 до 2023 включително?
 11. Какъв е точният размер на задълженията на Топлофикация София поотделно към Булгаргаз и БЕХ към 31 декември 2023?
 12. Кои са основните пера в приходите на дружеството за всяка година от 2019 до 2023 включително?
 13. Кои са основните пера в разходите на дружеството за всяка година от 2019 до 2023 включително?
 14. Кои са основните пера в дълговете на дружеството към всяка година от 2019 до 2023 включително?
 15. Какви обезценки, на каква стойност и по каква причина е направило дружеството за всяка година от 2019 до 2023 включително?
 16. Кои са основните материални активи на дружеството и на каква стойност към 31 декември 2023?
 17. Колко са разходите за квоти за въглеродни емисии за всяка година от 2019 до 2023 включително?
 18. Колко са разходите за електричество за всяка година от 2019 до 2023 включително?
 19. Колко са разходите за вода за всяка година от 2019 до 2023 включително?
 20. Колко са разходите за материали за всяка година от 2019 до 2023 включително?
 21. Колко са разходите за външни услуги за всяка година от 2019 до 2023 включително?
 22. Колко са разходите за персонал за всяка година от 2019 до 2023 включително?
 23. Какви са по мощност когенерациите за производство на електрическа енергия в различните централи на дружеството?
 24. Какво е количеството произведени топлинна и електрическа енергия за всяка година от 2019 до 2023 включително?
 25. Каква компенсация е получило дружеството за всяка година от 2019 до 2023 включително?
 26. Какви са топлинните загуби при преноса за всяка година от 2019 до 2023 включително?
 27. Колко регистрирани аварии има в дружеството за всяка година от 2019 до 2023 включително?
 28. Какви са основните предвидени разходи за инвестиции през 2024?
 29. Колко човека е общият персонал на дружеството?
 30. Колко е средната брутна заплата на персонала?
 31. Колко е средната брутна заплата на техническия персонал?
 32. Колко е средната брутна заплата на останалия персонал?
 33. Какви са заплатите на членовете на съвета на директорите и на изпълнителния директор?
 34. Кога последно КЕВР, Сметната палата и/или АДФИ са правили проверка или одит на дружеството и за какъв период? Какви са неговите заключения?
 35. Кога са сключени обществените поръчки за Системата за мониторинг и управление (SCADA), на каква стойност, за какъв период и кой/кои са изпълнителите? Ако изпълнителите са консорциуми – избройте фирмите от тях.
 36. Кой е разработчикът на софтуерния продукт зад SCADA системата, как се казва софтуерът и коя версия е?
 37. SCADA системата внедрена ли е и в четирите топлорайона на дружеството? Ако не – кога ще завърши процесът?
 38. Кога са сключени обществените поръчки за внедряване на софтуерно решение на SAP и доставка на лицензи, на каква стойност, за какъв период и кой/кои са изпълнителите? Ако изпълнителите са консорциуми – избройте фирмите от тях. Посочете и номерата на обществените поръчки.
 39. Как точно са определени прогнозните стойности за обществени поръчки 00277-2023-0104 и 00277-2023-0105 съответно на 2 000 000,00 лв. и 1 815 657,00 лв.?
 40. Как точно е определена прогнозната стойност за обществена поръчка 00277-2024-0004 от 6 400 000,00 лв., защо в критериите за подбор е посочено, че участниците следва за последните три приключили финансови години да са реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, в размер на 6 000 000 лв. и каква е нуждата от изброяването на толкова много експерти и изисквания към техния опит и образование?
 41. Какви са основните функционалности на портала my.toplo.bg?
 42. Има ли възможност за плащане на сметки с банкова карта през виртуален POS терминал в портала my.toplo.bg и/или друг онлайн канал за плащане, като изключим от това число ePay.bg? Ако няма – предвиждате ли да въведете такава и кога?

С уважение,

СИМЕОН СТАВРЕВ

Моля, отговорите да ми бъдат изпратени писмено на електронната ми поща: [email protected]

Документът е подписан с електронен подпис.

Вид:

Питане в СОС

В качеството на:

Общински съветник в СОС

Категория:

Комунални дружества

Входящ номер:

М-151/29.01.2024

Отговор:

Свалете

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK