Технически прегледи на автобусите в пунктовете за ГТП на „Столичен автотранспорт“ ЕАД

25 февруари 2024, неделя Viber

Попитах дали се изпълняват стриктно изискванията за преминаване на технически преглед 2 пъти годишно на автобусите от подвижния състав на Столичен автотранспрот ЕАД

До

Столичен автотранспорт ЕАД

ул. „Житница“ № 21 

[email protected]

 

П И Т А Н Е

от

СИМЕОН СТАВРЕВ – общински съветник в Столичен общински съвет

Относно: Технически прегледи на автобусите в пунктовете за ГТП на „Столичен автотранспорт“ ЕАД

Уважаеми госпожи и господа,

На основание чл. 33, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация моля да ми бъде предоставена исканата по-долу информация.

Всеки автобус на „Столичен автотранспорт“ ЕАД, съгласно действащите нормативни изисквания, трябва да преминава технически преглед на всеки шест месеца.

С цел обезпечаване на работния процес, по-висока сигурност, надеждност и безопасност (освен на всеки шест месеца по наредба), всички автобуси от подвижния състав на предприятието, след текущо обслужване или ремонт на ходовата част и спирачната система, задължително преминават през пунктовете за проверка на спирачните усилия. Поради тези причини и трите поделения разполагат с ведомствени пунктове за ГТП, които обслужват ежедневно подвижния състав на предприятието по предварително изготвени графици. Във всеки гараж би трябвало да работят квалифицирани специалисти, които съставят комисия, която извършва всеки един преглед и издават документ за годност. За да отговарят на изискванията членовете на съответната комисия трябва да са преминали и впоследствие преминават периодично квалификационен курс, който предприятието заплаща.

През 2023 настъпва промяна в НАРЕДБА № Н-32 за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства:

Глава втора ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОНТРОЛНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПУНКТОВЕ И ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ  

Чл. 9. (1) Линиите за извършване на периодични прегледи на ППС и прегледи и проверки по ADR са оборудвани с уреди, съоръжения и средства за измерване:

Т.3. (изм. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) линията за периодични прегледи на ППС от категории M2, M3, N2, N3, O3, O4 освен с уредите, съоръженията и средствата за измерване по т. 1 и 2 е оборудвана и със:

в) (нова – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2023 г.) устройство за проверка на окачването на осите и колелата (детектор за свободния ход на колелото);

Промените в тези изисквания би трябвало да се взети предвид от служба „Техническа“ на дружеството, а именно – монтирането на съоръжение „тресачка“ към ГТП-тата в трите поделения. Информация за предстоящите промени в изискванията на Наредба Н-32 са излизали като предупреждения на мониторите в пунктовете за ГТП месеци преди указания срок. Ако дружеството не е оборудвало навреме пунктовете с „тресачки“, това е довело пряко до загуба на финансов ресурс. Освен заплащаната такса за прегледите във външни пунктовете, значително са завишават и всички останали експлоатационни разходи – за гориво, празен пробег, амортизации, извънреден труд на шофьори и механици, ежедневни промени в графиците за работа, невъзможност за издължаване на почивки, отпуски и т.н. и косвено за неефективната работа на пунктовете – режийни, заплати и осигуровки на бездействащите специалисти. Не на последно място това бу генерирало и излишен трафик в София.

Във връзка, както и във връзка  със зачестилите инциденти с автобуси на градския транспорт, моля да ми отговорите на следните въпроси:

  1. Изпълняват ли се стриктно изискванията на Наредбата за преминаване на технически преглед 2 пъти годишно на автобусите от подвижния състав на предприятието и колко автобуса са проверени от 1 януари 2023?
  2. Кога се монтирани „тресачки“ към пунктовете за технически преглед на всяко от поделенията, за да изпълнят изискванията на Наредба Н-32?
  3. Колко прегледа са извършени във външни и колко във ведомствени пунктове за всяко от трите поделения – Земляне, Малашевци и Дружба?
  4. В кои периоди са се извършвали външните прегледи и защо, след като има ведомствени такива?
  5. На каква сума възлизат общо техническите прегледи, извършени във външни пунктове?
  6. Какъв пробег и извънредни часове са навъртяни от водачите при техническите прегледи, извършени във външни пункове?

С уважение,

СИМЕОН СТАВРЕВ

Моля, отговорите да ми бъдат изпратени писмено на електронната ми поща: [email protected]

Документът е подписан с електронен подпис.

Вид:

Питане в СОС

В качеството на:

Общински съветник в СОС

Категория:

Транспорт

Входящ номер:

565/26.02.24г.

Отговор:

Свалете

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK