Разширяване на ул. ,,Източна тангента” и връзката ѝ с бул. „Ботевградско шосе“, бул. „Владимир Вазов“ и Северна скоростна тангента

30 януари 2020, четвъртък Viber

Попитахме кога ще се разшири ул. ,,Източна тангента"

ДО КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

ЧРЕЗ:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СТОЛИЧЕН 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ

Уважаема г-жо Кмет,

Уважаеми г-н Председател на СОС,

На основание чл. 129, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Столичен общински съвет, моля да ми отговорите устно и писмено на първата следваща сесия на Столичен общински съвет на следното питане, което да бъде включено в Дневния ред на СОС:

ПИТАНЕ

От Симеон Ставрев –

Общински съветник в Столичен общински съвет

Относно: Разширяване на ул. ,,Източна тангента” и връзката ѝ с бул. „Ботевградско шосе“, бул. „Владимир Вазов“ и Северна скоростна тангента

Ул. „Източна тангента“ е предвидена да бъде улица || и |||А клас с две платна с остров между тях, три ленти в посока и велоалея при изменение на ОУП на Столична община съгласно §7, ал.2 от преходните и заключителни разпоредби на ЗУЗСО и реш. N:693/19.07.2007 на СОС от 19.07.2007. В момента участъкът е изключително натоварен, защото е най-пряката връзка между Северната скоростна тангента, североизточните квартали на града, летище София, ж.к. Дружба и бул. „Цариградско шосе”. Прикачам две снимки от Гугъл Карти, които доказват това, като на едната от тях ясно се вижда, че трафикът в час пик е силно затруднен и има плътна колона от автомобили (тъмно червеният цвят на картата).

Уважаема г-жо Фандъкова,

По тази причина моля да ми отговорите на следните въпроси:

  1. Кога се очаква да започне строителството на бул. „Източна тангента“ между Северна скоростна тангента и бул. „Владимир Вазов“?
  2. Кога се очаква да започне строителството на бул. „Източна тангента“ между бул. „Владимир Вазов“ и бул. „Ботевградско шосе“?
  3. Кога се очаква да започне строителството на бул. „Източна тангента“ между бул. „Ботевградско шосе“ и кръстовището на бул. „Шипченски проход“ и бул. „Асен Йорданов“?
  4. Кога се очаква да започне разширението на съществуващия участък на ул. „Източна тангента“ между ул.„Рилска обител“/ул. „528“ до кръговото кръстовище с бул. „Христофор Колумб“?
  5. Какъв бюджет трябва да отдели общината за изграждането посочените участъци?
  6. Планира ли се възстановяване на осветлението в участъка от кръговото кръстовище на ул. „Източна тангента“ с бул. „Христофор Колумб“ до началото на квартал „Христо Ботев“?
  7. Планира ли се залесяване по продължение на упоменатите участъци?

София                                                                                                                        

30 януари 2020

С уважение,

……………………………..

(СИМЕОН СТАВРЕВ)

Накратко:

Ул. „Източна тангента“ е предвидена да бъде булевард с две платна с остров между тях, три ленти в посока и велоалея. Питаме кога и как ще бъде построен.

Защо е важно:

В момента участъкът е изключително натоварен, защото е най-пряката връзка между Северната скоростна тангента, североизточните квартали на града, летище София, ж.к. Дружба и бул. „Цариградско шосе”.

Вид:

Питане в СОС

В качеството на:

Общински съветник в СОС

Категория:

Транспорт

Входящ номер:

СОА20-ГР94-500

Отговор:

Свалете

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK