Преименуване на част от ул. „549“ в район Подуяне – Столична община, с името ул. „Милен Цветков“

27 март 2022, неделя Viber

Предложихме улица в София да се преименува на „Милен Цветков“

ДО 

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

Д О К Л А Д

от

СИМЕОН СТАВРЕВ – общински съветник в Столичен общински съвет

Относно: Преименуване на част от ул. „549“ в район Подуяне – Столична община, с името ул. „Милен Цветков“

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На 19 април 2022 г. се навършват две години от смъртта на журналиста Милен Цветков. Той си отиде от този свят само на 53 години, след като колата му беше пометена на червен светофар на столично кръстовище.

В професионалната си кариера Милен Цветков беше водещ на „По света и у нас“ по БНТ, репортер и водещ в няколко предавания на националната телевизия. В Нова телевизия беше водещ на предаването „Здравей, България“, „60 минути с Милен Цветков“, новините в „Календар“, „Часът на Милен Цветков“. Той беше водещ и на предаването „Нищо лично“ по Радио Експрес. От март 2020 г. до смъртта си води предаването „Алтернативата“ по ТВ1.

Колегите на Милен от ТВ1 предложиха сегашната улица „549“, на която се намира телевизията в район Подуяне, да носи неговото име, за което подготвиха и подписка, която е приложена към доклада. Смятам, че тяхното предложението заслужава да бъде подкрепено, защото Милен Цветков е оставил ярка следа в обществения живот на страната и града ни. Целият му професионален журналистически път е преминал в телевизии и радиа, които се намират на територията на София. Той беше силно разпознаваема и много добре приета личност в столицата.

Улица „549” се намира в район Подуяне. Разделена е на две части, които нямат нито географска, нито физическа връзка една с друга. Първата част се намира северно от бул. „Владимир Вазов“. Тя е сравнително къса – започва от бул. „Владимир Вазов” непосредствено срещу стадион „Георги Аспарухов“, движи се успоредно на Перловска река, пресича ул. „Резбарска“ и завършва преди Малашевски гробища. Предстои строителството и на метростанция в близост до нея. Точно тя е подходяща да бъде преименувана. Втората част, която се намира на юг от бул. „Владимир Вазов“ и на изток от стадион „Георги Аспарухов“, преставлява няколко на брой малки улици, които ограждат четири карета със сгради и намирам за неподходяща за преименуване.

Във връзка с изложеното по-горе и въз основа на приложените към доклада материали, предлагам на уважавания Столичен общински съвет да вземе решение и да преименува ул. „549“ в район Подуяне, северно от бул. „Владимир Вазов“ – Столична община на известния български журналист Милен Цветков. С новото си име тя няма да да бъде с безличната табелка „549“, а ще ни напомня за човек, който се бореше за истината.

Към доклада са приложени:

  1. проект за решение;
  2. писмо от „ГИС-София” ЕАД;
  3. становище на район Подуяне;
  4. подписка от колегите на Милен Цветков от ТВ1, както и от работещи в други фирми, намиращи се на предлагания за преименуване участък от ул „549“.

С уважение,

СИМЕОН СТАВРЕВ

Документът е подписан с електронен подпис.

ПРОЕКТ

Р Е Ш Е Н И Е

№…………………

на Столичния общински съвет

от …../……./2022 г.

За: Преименуване на част от ул. „549“ в район Подуяне – Столична община, с името ул. „Милен Цветков“

На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА и на основание на чл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 2, ал. 3, чл. 4, ал. 1, чл. 8, ал. 1, т. 1 и т. 5, чл. 11, ал. 1 от Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти, поставяне, преместване и премахване на паметници и художествени елементи на територията на Столична община

С Т О Л И Ч Н И Я Т   О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

  1. Преименува частта от ул. „549“, находяща се на територията на район Подуяне – Столична община, започваща от бул. „Владимир Вазов”, пресичаща ул. „Резбарска“ и свършваща преди Малашевски гробища, с името ул. „Милен Цветков”.
  2. Възлага на кмета на Столична община да информира гражданите на Столична община за взетото решение, съгласно Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Столична община.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на …../……/2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичен общински съвет:                                                    ……………….

/Георги Георгиев/

Юрист от администрацията на Столична община:

……………………….

/__/__/2022 г./

Накратко:

На 19 април 2022 г. се навършват две години от смъртта на журналиста Милен Цветков. Той си отиде от този свят само на 53 години, след като колата му беше пометена на червен светофар на столично кръстовище.

Защо е важно:

Колегите на Милен от ТВ1 предложиха сегашната улица „549“, на която се намира телевизията в район Подуяне, да носи неговото име, за което подготвиха и подписка, която е приложена към доклада. Смятам, че тяхното предложението заслужава да бъде подкрепено, защото Милен Цветков е оставил ярка следа в обществения живот на страната и града ни. Целият му професионален журналистически път е преминал в телевизии и радиа, които се намират на територията на София. Той беше силно разпознаваема и много добре приета личност в столицата.

Вид:

Доклад в СОС

В качеството на:

Общински съветник в СОС

Категория:

Градска среда

Входящ номер:

СОА22-ВК66-2987

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK