Модернизиране на „Топлофикация София“ по Фонда за модернизация на ЕС

27 февруари 2022, неделя Viber

Попитахме г-жа Фандъкова дали планира модернизиране на „Топлофикация София“ по Фонда за модернизация на ЕС

ДО КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

 

ЧРЕЗ:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СТОЛИЧЕН 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

 

Уважаема г-жо Фандъкова,

Уважаеми г-н Георгиев,

На основание чл. 129, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Столичен общински съвет, моля да ми отговорите устно и писмено на първата следваща сесия на СОС на следното питане, което да бъде включено в Дневния ред на Съвета:

ПИТАНЕ

От Симеон Ставрев –

Общински съветник в Столичен общински съвет

Относно: Модернизиране на „Топлофикация София“ по Фонда за модернизация на ЕС

Уважаема г-жо Фандъкова,

„Топлофикация София“ ЕАД към момента сигурно има дългове в размер на поне на 1 млрд. лв. Има опасност БЕХ за пореден път да изкупи дълга на общинското предприятие към „Булгаргаз“ и да го придобие. В същия момент дружеството продължава да пропуска финансови ползи, след като при изгарянето на скъпия руски природен газ, който топли водата в радиаторите ни, произвежда не повече от 50% от максималния възможен ток при въртене на турбините в ТЕЦ София и ТЕЦ София Изток. Тези загубени над 50% непроизведен ток се равняват на стотици милиони, ако не и милиарди лева пропуснати печалби последните десетилетия.

След като стана публичен анализът на консултантската фирма Black & Veatch за състоянието на „Топлофикация София“ през есента на 2021, научихме следното:

 • 860 млн. евро капиталови разходи ще са необходими за цялостен ремонт на “Топлофикация София”, изграждане на нови мощности за производство на ток и инсталиране на нови котли, които да се реализират в рамките на 3 години.
 • Значително увеличаване на производството на електроенергия с цел увеличаване на приходите на дружеството.
 • Анализът акцентира и върху лошото техническо състояние на дружеството, което е над 70 години, а гаранционните срокове по него са изтекли преди 40 години.
 • Ниският дял на произвежданата електрическа енергия е причина за ниската ефективност  на дейността на дружеството и нарастващите финансови загуби – 245 млн. лв. за последните 5 години. Само задълженията към БЕХ възлизат на над 830 млн. лв.
 • Като първи стъпки за модернизиране на дружеството и осигуряване на по-високи приходи американските консултанти предлагат – Изграждане на нова високоефективна ко-генерация в ТЕЦ “Люлин” с мощност 240 MW. Изграждане на нова високоефективна когенерация в ТЕЦ “София-Изток” отново с мощност 240MW. Тези две нови когенерации реално се падат 1/4 от мощността на АЕЦ Козлодуй.
 • Изграждането на нови когенерационни мощности ще осигури стабилен ръст на приходите.
 • Инсталиране на нови котли, които да заменят високорисковото остаряло оборудване.
 • Доизграждане на съществуващата топлопреносна мрежа, така че да осигури – непрекъсваемост на услугата 24/7.

„Топлофикация София“ ЕАД в момента надхвърля далеч границите на въглеродните емисии, позволени от директивата за емисиите на ЕС, заради което понася глоби и има негативен имидж в обществото. В момента ЕК изготвя нови стандарти, които ще са готови за гласуване януари 2022 и дружеството трябва да се съобрази с тях. „Топлофикация София“ търси 230 млн. лв. в следващите 1-2 месеца, за да си плати въглеродните квоти. Ако не го направи в този период – цената за тях се удвоява.

На 25 ноември 2021 СОС възложи на вас, г-жо Фандъкова, и на директора на „Топлофикация София“ Александър Александров да „предприемете фактически и правни действия“ за изпълнението на този оздравителен план.

Миналата седмица стана ясно, че България е пропуснала да получи финансиране по Фонда за модернизация на ЕС*. Страната е закъсняла с подаването на проекти и към момента може да се надява на минималната сума 16 млн. евро. Топлофикация София е едно от предприятията, които могат да се обновят със средства от фонда. Той не може да финансира инвестиции, които включват твърди изкопаеми горива, освен ако тези инвестиции не са свързани с ефективно и устойчиво централно отопление в България и Румъния (държави членки с БВП на глава от населението под 30% от средния за съюза през 2013 г.). Това означава, че средства биха могли да бъдат получени за модернизиране на “Топлофикация София”, така че дружеството да излезе от порочния кръг на загубите.

По тези причини моля да ми отговорите на следните въпроси:

 1. Имали ли сте конкретни разговори или срещи за модернизиране на „Топлофикация София“ с пари от Фонда за модернизация на ЕС?
 2. Планирате ли конкретни разговори или срещи за модернизиране на „Топлофикация София“ с пари от Фонда за модернизация на ЕС?
 3. Имате ли конкретен план за модернизиране на „Топлофикация София“ с пари от Фонда за модернизация на ЕС, така че дружеството да излезе от порочния кръг на загубите?
 4. Ако имате такъв план – какъв точно е той?

* През Фонда за модернизация на ЕС също така могат да се финансират и преоборудванията и ремонтите на трамвайните, тролейбусните и автобусните гаражи, както и наличните, но все още немодернизирани, токоизправителни станции, които захранват тролейбусите и трамваите.

София

27 февруари 2022

С уважение,

……………………………..

(СИМЕОН СТАВРЕВ)

Документът е подписан с електронен подпис.

Накратко:

„Топлофикация София“ ЕАД към момента сигурно има дългове в размер на поне на 1 млрд. лв. Има опасност БЕХ за пореден път да изкупи дълга на общинското предприятие към „Булгаргаз“ и да го придобие. В същия момент дружеството продължава да пропуска финансови ползи, след като при изгарянето на скъпия руски природен газ, който топли водата в радиаторите ни, произвежда не повече от 50% от максималния възможен ток при въртене на турбините в ТЕЦ София и ТЕЦ София Изток. Тези загубени над 50% непроизведен ток се равняват на стотици милиони, ако не и милиарди лева пропуснати печалби последните десетилетия.

Защо е важно:

Миналата седмица стана ясно, че България е пропуснала да получи финансиране по Фонда за модернизация на ЕС*. Страната е закъсняла с подаването на проекти и към момента може да се надява на минималната сума 16 млн. евро. Топлофикация София е едно от предприятията, които могат да се обновят със средства от фонда. Той не може да финансира инвестиции, които включват твърди изкопаеми горива, освен ако тези инвестиции не са свързани с ефективно и устойчиво централно отопление в България и Румъния (държави членки с БВП на глава от населението под 30% от средния за съюза през 2013 г.). Това означава, че средства биха могли да бъдат получени за модернизиране на "Топлофикация София", така че дружеството да излезе от порочния кръг на загубите.

Вид:

Питане в СОС

В качеството на:

Общински съветник в СОС

Категория:

Комунални дружества

Входящ номер:

СОА22-ВК66-1950

Отговор:

Свалете

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK