Липса на градски стадион или общински спортен комплекс в Банкя в продължение на 25 години

06 март 2022, неделя Viber

Попитахме защо в Банкя няма градски стадион или общински спортен комплекс в продължение на 25 години

ДО КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

ЧРЕЗ:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СТОЛИЧЕН 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

Уважаема г-жо Фандъкова,

Уважаеми г-н Георгиев,

На основание чл. 129, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Столичен общински съвет, моля да ми отговорите устно и писмено на първата следваща сесия на СОС на следното питане, което да бъде включено в Дневния ред на Съвета:

ПИТАНЕ

От Симеон Ставрев –

Общински съветник в Столичен общински съвет

Относно: Липса на градски стадион или общински спортен комплекс в Банкя в продължение на 25 години

Уважаема г-жо Фандъкова,

Град Банкя няма собствен стадион от 1997 г., откакто старият градски стадион и спортен комплекс с тенис кортове и хотелска част, са разрушени. През периода на съществуването на игрището в Иваняне повече от 50 деца се занимават активно с футбол. Банкя вероятно е единствения град без стадион. Поради тази причина вече няма футболен отбор (от ФК Банкя тръгват Георги Илиев-Майкъла, вратаря Георги Петков и Здравко Димитров), както и достъп на децата и жителите на Банкя до общински спортни терени. Населени места с много по-малко жители разполагат с такива терени.

Банкя категорично се нуждае от ново спортно съоръжение, до което да имат достъп всички жители на района, които биха искали да спортуват. Както е известно на гражданите на града, такова съоръжение няма вече повече от 20 години, независимо че е имало обещания от местната администрация за изграждането му в последните 10 години. Недостъпността на проекта за ПУП от 2021 г., който реално е обсъждане на проект за ПУП по чл.16 от ЗУТ на терените на мястото на бившия стадион, и до ден днешен, както и липсата на отговори от община Банкя, лишават гражданите на града от прозрачност, нарушават административните срокове за отговор по запитване от страна на гражданите към администрацията и създават съмнения за изготвения ПУП, какво ще се случи с терените общинска собственост, условията, при които ще се изгради новото спортно съоръжение и достъпа до него.

Ето и хронологията на проблема:

2009 г. Банкя отново има футболен отбор, но поради липса на стадион, отборът играе под наем на стадиона в с.Железница – на 35 км от града. Има два терена на територията на Банкя, които са били предназначени за спортни цели – мястото на разрушеният преди повече от 20 години футболен комплекс, а другият – в квартал Иваняне. Докато е функционирала стaрата база, в общинското училище в Банкя е имало и спортна паралелка. Ръководството на ФК Банкя организира пресконференция, на която представя подписка за подкрепа от 3000 души с искане общината да предприеме действия по изграждане/възстановяване на стадион. Нещата остават без промяна.

2012 г. Ръководството на ФК Банкя 2009 и група родители на трениращи деца и самите деца със собствени средства и усилия правят игрище (почистват и заравняват терена, засяват трева, поставят врати с мрежи, очертават игралното поле, ремонтират изоставените съблекални, монтират пейки за отборите) на терена в Иваняне. На 12 септември 2012 клубът и родителите организират откриване на игрището и водосвет преди мача между детските отбори набор 1998 г. на Банкя и Обеля (3:3). В редиците на домакините блести и местния талант Здравко Димитров (настоящ футболист на ПФК Левски). На откриването е поканен и присъства и кмета на Банкя Рангел Марков. Въпреки усилията и желанието на всички „ентусиасти“, липсата на подкрепа от страна на общината в поддръжката на съоръжението (косене на тревните площи, поливане и др.) водят до западане на игрището. През периода 2012-2013 г. отборите по футбол на 78 СОУ от набори 1998 и 1999, съставени от деца трениращи във ФК Банкя 2009, печелят в две последователни години купата на КОКА КОЛА – набор 98 на национално ниво (с награда посещение на стадиона на Манчестър Юнайтед), а набор 99 – на градско ниво. Поради липсата на нормални условия, броят на желаещите деца намалява наполовина, като те отиват в други школи.

2015 г. Кметът на Банкя, Рангел Марков и кметът на Столична община, Йорданка Фандъкова, представят програмата за Банкя за следващия мандат: „Имаме амбицията да възстановим перлата на Банкя – минералната баня, да изградим и вътрешна канализация , както и да построим стадион. Затова ни е нужна вашата подкрепа“, каза на своите съграждани кандидатът за кмет на район „Банкя“ от ГЕРБ Рангел Марков. Стадион продължава да няма и през следващия мандат.

2019 г. “Имаме амбиция да дадем място на децата да има къде да спортуват, ние нямаме стадион, преди 2000 г. имаше такъв, а после бе съборен, за да може земята да бъде реституирана. Ние подсигурихме 22 дка общинска територия за тази цел, нашата концепция е за две игрища и спортно възстановителен център с фитнес и хотелска част. Ще направим и Център за изкуствата със зала от 250 седящи места, нещо от което имаме голяма нужда в Банкя, ще има и кино, освен безплатното всяка събота лятно кино”, обеща още кметът на Банкя. През следващите две години, до обществеността не достига информация за действията в посока възстановяване или изграждане на спортен център.

16.02.2021 Рангел Марков: „Също така приоритет ни е и пристъпваме към действия в търсене на най-удачната форма за възстановяване на Градския стадион на Банкя, оставил скъп спомен в паметта не само на местните жители, а и на много спортисти.“ Според предложение на район „Банкя“ за включване в общинския план за развитие на Столична община, 2014-2020, възстановяване на градския стадион фигурира: Част VI, Благоустройствени проекти.

27.07.2021 е проведеното обществено обсъждане на по повод Проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ), изработен по реда на чл. 16 от ЗУТ за кв. 81е (нов), кв. 81и (нов) и кв. 76а (нов), м. Гр. Банкя – ЦГЧ – кв. Изгрев, район „Банкя“ и проведеното обществено обсъждане на 27.07.2021 г. от 17 часа. Реално това е обсъждане на проект за ПУП по чл.16 от ЗУТ на терените на мястото на бившия стадион. На срещата не присъства кметът Рангел Марков, а проектът е представен от Главния архитект на р-н Банкя Милена Будинова. Целта е чрез този план да бъдат обединени всички общински имоти в района в един парцел, който да бъде отреден за изграждане на спортно съоръжение. Проектът за ПУП не е публикуван нито на страницата на р-н Банкя, нито на сайта на НАГ. От представените на място скици и чертежи не може да бъде установено каква е площта на имотите общинска частна собственост и общинска публична собственост и съответно какво е заложено в плана след редукцията на имотите по Чл.16 от ЗУТ. Главния архитект на Банкя заявява, че не разполага с тази информация и препоръчва да бъде изпратено в писмен вид запитване до кмета на Банкя. Присъстват проектантите, изготвили проекта за ПУП, както и представители на бъдещ инвеститор. Граждани на Банкя, изпращат становище преди обсъждането със следните въпроси, на които не получават отговори с мотива, че това е обсъждане за проект на ПУП, а не на инвестиционен проект, въпреки, че на самото обсъждане присъстват представители на инвеститор:

  1. Какъв е предвиденият начин на финансиране на изграждане на съоръжението – с общински средства, публично-частно партньорство или друго?
  2. Какъв е предвиденият начин на ползване на игрищата – свободен достъп на всички жители, платен достъп само за определен времеви интервал, изцяло платен достъп или не е предвиден достъп?
  3. Какъв е предвиденият начин на ползване от деца за практикуване на масово (неорганизирано) спортуване?
  4. Удачно ли е изграждане на ресторант от 420 м2 на територията на спортно съоръжение, вместо на мястото на предвидения ресторант да бъдат изградени допълнителни спортни площадки , подходящи за други видове спорт – волейбол, баскетбол, тенис на маса и др?

По тези причини моля да ми отговорите на следните въпроси:

  1. Защо планът за посочения по-горе проект за ПУП не е достъпен онлайн – нито на сайта на общината, нито на сайта на НАГ? С оглед на добрите практики и прозрачността на процеса, моля да ми предоставите гореописания ПУП в електронен вариант.
  2. Каква е площта на имотите общинска частна собственост по този проект за ПУП?
  3. Каква е площта на имотите общинска публична собственост по този проект за ПУП?
  4. Каква е площта на имотите частна собственост по този проект за ПУП?
  5. След редукцията по чл.16 от ЗУТ колко става общинската частна, общинската публична и частната собственост?

София

6 март 2022

С уважение,

СИМЕОН СТАВРЕВ

Документът е подписан с електронен подпис.

Накратко:

Град Банкя няма собствен стадион от 1997 г., откакто старият градски стадион и спортен комплекс с тенис кортове и хотелска част, са разрушени. През периода на съществуването на игрището в Иваняне повече от 50 деца се занимават активно с футбол. Банкя вероятно е единствения град без стадион. Поради тази причина вече няма футболен отбор (от ФК Банкя тръгват Георги Илиев-Майкъла, вратаря Георги Петков и Здравко Димитров), както и достъп на децата и жителите на Банкя до общински спортни терени. Населени места с много по-малко жители разполагат с такива терени.

Защо е важно:

Банкя категорично се нуждае от ново спортно съоръжение, до което да имат достъп всички жители на района, които биха искали да спортуват. Както е известно на гражданите на града, такова съоръжение няма вече повече от 20 години, независимо че е имало обещания от местната администрация за изграждането му в последните 10 години. Недостъпността на проекта за ПУП от 2021 г., който реално е обсъждане на проект за ПУП по чл.16 от ЗУТ на терените на мястото на бившия стадион, и до ден днешен, както и липсата на отговори от община Банкя, лишават гражданите на града от прозрачност, нарушават административните срокове за отговор по запитване от страна на гражданите към администрацията и създават съмнения за изготвения ПУП, какво ще се случи с терените общинска собственост, условията, при които ще се изгради новото спортно съоръжение и достъпа до него.

Вид:

Питане в СОС

В качеството на:

Общински съветник в СОС

Категория:

Градска среда

Входящ номер:

СОА22-ВК66-2152

Отговор:

Свалете

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK