Извършване на спешен преглед на двете системи за тарифиране на пътниците в градския транспорт – на ЦГМ и метрото

11 юли 2022, понеделник Viber

Поискахме да се извърши спешен преглед на двете системи за тарифиране на пътниците в градския транспорт - на ЦГМ и метрото

До:

г-н Георги Георгиев

председател на Столичен общински съвет

г-жа Йорданка Фандъкова

кмет на Столична община

г-н Генчо Керезов

зам.-кмет  „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“

„Метрополитен“ ЕАД

[email protected]

„Център за градска мобилност“ ЕАД

[email protected]

 

ИСКАНЕ

От Симеон Ставрев и Иво Божков –

Общински съветници в Столичен общински съвет от „Демократична България“

Относно: Извършване на спешен преглед на двете системи за тарифиране на пътниците в градския транспорт – на ЦГМ и метрото

Уважаеми г-жи и г-да,

На 21 юли 2022 в Столичен общински съвет предстои разглеждане на един много важен доклад – този на колегите Зафир Зарков (ГЕРБ), Прошко Прошков (ГЕРБ), Карлос Контрера (ВМРО) и Борис Бонев  с вх. № СОА22-ВК66-6504/17.06.22г. Ключово в него е предложението Метрополитен ЕАД да престане да бъде издател на билети и карти, а да стане само разпространител.

Нееднократно сме повдигали публично въпроса с прозрачността при продажбата на превозни документи от страна на Метрополитен ЕАД. Тезата ни е, че след като общинското дружество само́ издава, продава и отчита пред СОС какво са продали, са възможни злоупотреби. От другата страна споделяме притесненията на проф. д-р инж. Стоян Братов, които изразява в свое становище по въпросния доклад:

… Във връзка с посоченото, следва да се отбележи, че голяма част от промените в Наредбата предполагат поддръжката на една традиционна затворена (closed-loop) система за таксуване, която управлява само и единствено издадени от нея превозни документи върху точно определени електронни медии (тип смарт карти), като процесите по издаване, валидация и контрол са изцяло вътрешни и позволяват малка или никаква оперативна съвместимост с други системи за таксуване и/или електронна търговия, с което сериозно се ограничават възможностите за преминаване към мултимодалност в транспорта, каквато е политиката на Европейския съюз.

В тази връзка следва да се отбележи, както беше посочено и по-горе, че съгласно Договора и посредством Системата, е предвидена „възможност на търговци – партньори на “Център за градска мобилност” ЕАД да извършват следното:

 • издаване и продажба на превозни документи на Системата по електронни канали, различни от наличните в Системата, предмет на настоящата процедура;
 • валидация в Системата на превозни документи, извършвани чрез медия, различни от наличните в Системата, предмет на настоящата процедура;
 • използване за валидация в Системата на методи, различни от наличните в Системата, предмет на настоящата процедура;
 • валидация в Системата на превозни документи на други транспортни оператори по предложение на Изпълнителя или на “Център за градска мобилност” ЕАД“,

което е в унисон с описаните трендове за развитие на мултимодалност, чрез обезпечаване на възможност на трети страни, различни от „Център за градска мобилност“ ЕАД (ЦГМ) да извършват издаване и съхранение и използване на превозни документи на собствени носители.

Считаме, че за обезпечаване на контрола и отчетността на приходите са приложими други технологични мерки, които биха могли както да гарантират сигурността на процесите по продажба и използване на превозни документи, така и да позволят бъдещото развитие на мобилността като услуга и превръщането на Столицата в „умен“ град, като ЦГМ чрез Системата обезпечи възможността за издаване и продажба на превозни документи от оторизирани по надлежния ред транспортни оператори или търговци, каквото е и изискването в Договора, при прилагане на следното:

 • Системата да позволи да управлява уникалността на идентификаторите на всеки номер на превозен документ, като определя префикс на превозни документи за тип превозен документ по тарифен код, уникален за всеки издател/търговец, който се използва от съответния издател при самостоятелно генериране на номера на превозни документи и впоследствие при контрол на продажбите;
 • Да се въведе изискване по отношение на всеки издател/търговец в момента на продажба в реално време да изпраща до Системата на ЦГМ информация за всяка извършена продажба, съдържаща най-малко уникалния идентификатор (номер) на издадения превозен документ, генериран при използване на договорения префикс на издателя за съответния тип превозен документ, и идентификатор на медията, върху която се съхранява превозния документ. Данните за блокиране/отблокиране на издадени вече превозни документи и медии също следва да бъдат предавани в реално време;
 • ЦГМ чрез Системата, в ролята си на издател, също генерира уникален

 идентификатор на издадения превозен документ като съхранява уникалната двойка номера за издадения превозен документ (единият от системата на издателя/търговеца и този, издаден от Системата);

 • Системата изпраща в реално време всички уникални номера на медии и превозни документи към управляваното от нея специализирано оборудване, в съответствие с внедрените процеси, включително към оборудването за достъп в метрото, като по този начин инициира възможността за реализиране на процесите по валидация и инспекция във всички превозни средства и на бариерите на метрото.

По този начин се гарантира следното:

 • ЦГМ разполага в реално време с достоверна информация за всички издадени, блокирани или отблокирани уникални номера на медии и превозни документи на други издатели/търговци;
 • Информацията, изпращана към метрото за обезпечаване на достъп, се управлява в реално време от Системата и е актуална;
 • При извършване на последващ контрол от инспекторите по редовността на пътниците от страна на ЦГМ ще бъдат регистрирани всички нередовни превозни документи и съответните издатели търговци;
 • ЦГМ централизирано получава, обработва, анализира продажбите на всички издатели/ търговци, задава правилата за генериране на уникален код за превозен документ и има пълна отчетност върху всички издадени превозни документи.

Вярваме, че е редно общинските съветници да са запознати с всички обстоятелства и факти по въпроса, за да можем да вземем обективно решение. В публична дискусия в постоянната комисия по транспорт и пътна безопасност към СОС стана ясно, че ЦГМ не знае как работи системата на метрото и обратното – метрото не знае как работи система на ЦГМ. Смятаме, че СОС няма капацитет да изясни този проблем. За целта молим в най-спешен порядък зам.-кмета по дигитализация да направи преглед на двете системи, тези на ЦГМ и метрото и да даде становище по техническата част на доклада, внесен от колегите от ГЕРБ, ВМРО и Спаси София преди заседанието на 21 юли 2022, на което ще се разглежда финално темата. Молим кметицата на Столична община и председателя на Столичен общински съвет да направят необходимото, така че направлението на г-н Керезов да получи достъп до информацията, която му е необходима, за да подготви въпросното становище.

София                                                                                                                        

10 юли 2022

С уважение,

СИМЕОН СТАВРЕВ

ИВО БОЖКОВ

Документът е подписан с електронен подпис.

Накратко:

Вярваме, че е редно общинските съветници да са запознати с всички обстоятелства и факти по въпроса, за да можем да вземем обективно решение. В публична дискусия в постоянната комисия по транспорт и пътна безопасност към СОС стана ясно, че ЦГМ не знае как работи системата на метрото и обратното - метрото не знае как работи система на ЦГМ. Смятаме, че СОС няма капацитет да изясни този проблем.

Защо е важно:

За целта молим в най-спешен порядък зам.-кмета по дигитализация да направи преглед на двете системи, тези на ЦГМ и метрото и да даде становище по техническата част на доклада, внесен от колегите от ГЕРБ, ВМРО и Спаси София преди заседанието на 21 юли 2022, на което ще се разглежда финално темата. Молим кметицата на Столична община и председателя на Столичен общински съвет да направят необходимото, така че направлението на г-н Керезов да получи достъп до информацията, която му е необходима, за да подготви въпросното становище.

Вид:

Искане в СОС

В качеството на:

Общински съветник в СОС

Категория:

Транспорт

Входящ номер:

СОА22-ВК66-7631

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK