Информация относно завода за отпадъци на София

10 юли 2020, петък Viber

Поискахме информация относно завода за отпадъци на София

ДО КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

ЧРЕЗ:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СТОЛИЧЕН 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ

Уважаема г-жо Фандъкова,

Уважаеми г-н Герджиков,

На основание чл. 129, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Столичен общински съвет, моля да ми отговорите устно и писмено на първата следваща сесия на Столичен общински съвет на следното питане, което да бъде включено в Дневния ред на СОС:

ПИТАНЕ

От Симеон Ставрев –

Общински съветник в Столичен общински съвет

Относно: Информация относно завода за отпадъци на София

Заводът за отпадъци на столицата беше пуснат в експлоатация през 2015 г. В него бяха инвестирани почти 300 млн. лв., като предстои да се дадат още толкова за инсинератора към „Топлофикация София“, който се предвижда да изгаря излизащия от завода RDF. Така общата инвестиция за завода и инсинератора представлява значителната сума от приблизително 600 млн. лв. Самият завод се състои от: Депо „Садината“ (ДС); Инсталацията за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF гориво (ИМБТО) и Инсталацията за биологично третиране „Хан Богров“ (ИБТ). Планирано е той да произвежда RDF гориво за циментовите заводи в България, хартия и картон, черни и цветни метали, пластмаса и каучук, стъкло, утайки и друг боклук (с код 19 12 12). Последният се депонира на депо „Садината“ и депо „Долни Богров“. Към завода работи и специално построена за него пречиствателна станция за отпадъчни води, която обслужва както него, така и депо „Садината“. 

В същото време имам основание да вярвам, че циментовите заводи горят RDF, внесен от чужбина, защото без RDF те не могат да работят, а ИМБТО не може да запълни капацитета им. Цялата площадка “Садината” (ДС, ИМБТО и ИБТ) се управлява от „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ (СПТО), което е търговско дружество и е на пряко подчинение на администрацията на кмета Йорданка Фандъкова.

Уважаема г-жо Фандъкова,

На фона на сериозните инвестиции, които са направени досега и които ще бъдат направени и в бъдеще за оползотворяване на боклуците на София и като вземем предвид значението на завода за отпадъци, моля да ми отговорите на следните въпроси:

 1. Колко е капацитетът за производство на RDF в тонове за всяка година от началото на работата на ИМБТО досега?
 2. Какво количество RDF в тонове е произведен всяка година от началото на работата на ИМБТО досега?
 3. Какво количество RDF от завода в тонове е пласирано към циментовите заводи и всички други субекти за всяка отделна година и по субекти от началото на работата на ИМБТО досега?
 4. На каква сума възлиза заплащането към циментовите заводи и всички други субекти, които приемат RDF от завода за изгаряне? Какво е заплащането на тон за всяка отделна година?
 5. На каква сума възлиза заплащането за транспорт до циментовите заводи и всички други субекти, към които RDF от завода се транспортира, на тон RDF за всяка година?
 6. Какво количество отпадъци с код 19 12 12 са депонирани в депо „Садината“ и депо „Долни Богров“ всяка година от началото на работата на ИМБТО досега?
 7. Каква е таксата за оползотворяване на тон RDF и на тон отпадъци с код 19 12 12 на депо „Долни Богров“ за СПТО?
 8. Каква е таксата за депониране на тон отпадъци с код 19 12 12 на депо „Садината“?
 9. Каква е средната калоричност на произведения RDF за всяка година?
 10. Вземат ли се марки за подобряването на качеството на произвеждания в завода RDF и какви са те?
 11. Има ли циментови заводи, които са отказали да горят RDF от ИМБТО и ако да – кои са те? Циментовите заводи в България са 3 – Девня, Златна панега и Holcim.
 12. Ако има – какви са причините за отказа им за изгаряне на софийския RDF?
 13. Ако бъде построен, инсинераторът ще може ли да бъде захранван с произвеждания в завода RDF на база неговите показатели като калоричност, влажност, наличие на примеси и т.н.? Моля, подкрепете отговора с конкретни параметри. 
 14. Ако бъде построен инсинераторът, какво количество RDF ще му бъде нужно, за да работи на пълен капацитет?
 15. Ако бъде построен и количеството RDF не е достатъчно, с какво гориво може да се захранва инсинераторът, за да може да работи на пълен капацитет?
 16. Какъв  е капацитетът на пречиствателната станция в момента и достатъчен ли е той, за да обслужва ИМБТО, ДС и ИБТ?  При какъв работен режим на ИМБТО, ДС и ИБТ би бил превишен капацитетът на пречиствателната станция да ги обслужва?
 17. Предвижда ли се разширение на пречиствателната станция и при каква индикативна стойност и капацитет?
 18. Заплаща ли СПТО на „Софийска вода“ за пречистване на отпадъчни води на интегрираната система и ако да – каква е сумата по години и какви са причините, поради които се налага “Софийска вода” да пречиства отпадъчни води от интегрираната система?
 19. Какъв е годишният бюджет на СПТО?
 20. Какъв е броят на служителите на СПТО, ИМБТО, ДС и ИБТ за всяка година откакто работят?

София                                                                                                                        

10 юли 2020

С уважение,

……………………………..

(СИМЕОН СТАВРЕВ)

Документът е подписан с електронен подпис.

Накратко:

Заводът за отпадъци на столицата беше пуснат в експлоатация през 2015 г. В него бяха инвестирани почти 300 млн. лв., като предстои да се дадат още толкова за инсинератора към „Топлофикация София“, който се предвижда да изгаря излизащия от завода RDF. Така общата инвестиция за завода и инсинератора представлява значителната сума от приблизително 600 млн. лв. Самият завод се състои от: Депо „Садината“ (ДС); Инсталацията за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF гориво (ИМБТО) и Инсталацията за биологично третиране „Хан Богров“ (ИБТ). Планирано е той да произвежда RDF гориво за циментовите заводи в България, хартия и картон, черни и цветни метали, пластмаса и каучук, стъкло, утайки и друг боклук (с код 19 12 12). Последният се депонира на депо „Садината“ и депо „Долни Богров“. Към завода работи и специално построена за него пречиствателна станция за отпадъчни води, която обслужва както него, така и депо „Садината“. 

Защо е важно:

В същото време имаме основание да вярвам, че циментовите заводи горят RDF, внесен от чужбина, защото без RDF те не могат да работят, а ИМБТО не може да запълни капацитета им. Цялата площадка “Садината” (ДС, ИМБТО и ИБТ) се управлява от „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ (СПТО), което е търговско дружество и е на пряко подчинение на администрацията на кмета Йорданка Фандъкова.

Вид:

Питане в СОС

В качеството на:

Общински съветник в СОС

Категория:

Екология

Входящ номер:

СОА20-ВК66-5577

Отговор:

Свалете

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK