Договорни отношения между Столична община, Метрополитен ЕАД и Център за градска мобилност ЕАД

06 март 2022, неделя Viber

Попитахме какви са договорните отношения за новата тикет система между Столична община, Метрополитен ЕАД и Център за градска мобилност ЕАД

ДО КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

ЧРЕЗ:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СТОЛИЧЕН 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

Уважаема г-жо Фандъкова,

Уважаеми г-н Георгиев,

На основание чл. 129, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Столичен общински съвет, моля да ми отговорите устно и писмено на първата следваща сесия на СОС на следното питане, което да бъде включено в Дневния ред на Съвета:

ПИТАНЕ

От Симеон Ставрев –

Общински съветник в Столичен общински съвет

Относно: Договорни отношения между Столична община, Метрополитен ЕАД и Център за градска мобилност ЕАД

Уважаема г-жо Фандъкова,

Съгласно договор СО-РД-56-1009/05.12.2013 г., с входящ номер за ЦГМ 7540/2/ / 06.12.2013 г. между Столична община, Метрополитен ЕАД и Център за градска мобилност ЕАД, Метрополитен ЕАД има задължението като оператор, съгласно точка 6.4.12 от Договора, да предоставя „оперативна информация“ на ЦГМ ЕАД. Съгласно подточка 6.4.12.4, операторът „Метрополитен“ ЕАД се задължава да предоставя на ЦГМ ЕАД оперативна информация „относно визуализирането на превозния процес в реално време, включително но не само, информация за движение на мотрисите в реално време.“

Съгласно чл. 6.3 от същия договор Метрополитен ЕАД има задължението като оператор да води разделно счетоводство и отчетност на приходите и разходите, и в т. 6.3.1 „Операторът се задължава да поддържа отделни аналитични счетоводни сметки за всяка една от дейностите които извършва…“.

Според точка 6.7 „Продажба на билети и АТСП“, и в т. 6.7.4 от същия договор „Метрополитен“ ЕАД се задължава „да въведе Автоматизирана система и да спазва изцяло реда и условията за таксуване приети от общината или от ЦГМ (където е приложимо), и да оборудва метростанциите си с устройства за таксуване, които се изискват за действието на Автоматизирана система“.

По тези причини моля да ми отговорите на следните въпроси:

  1. Подписан ли е анекс към договор СО-РД-56-1009/05.12.2013 г., с входящ номер за ЦГМ 7540/2/ / 06.12.2013 г. между Столична община, Метрополитен ЕАД и Център за градска мобилност ЕАД, който да отменя действието на точка 6.4.12 от Договора и подточка 6.4.12.4? Ако такъв е подписван, то моля да ми предоставите копие от него, във връзка с чл. 33, ал. (2) от ЗМСМА.
  2. Ако „Метрополитен“ ЕАД не изпълнява задължението си по подточка 6.4.12.4 от Договора, то какви санкции са наложени на дружеството, поради неизпълнение?
  3. Ако „Метрополитен“ ЕАД изпълнява задължението си по 6.4.12.4 от Договора, то моля да ми предоставите информация на кого предоставя тази информация в ЦГМ ЕАД и в какъв електронен формат?
  4. Столична община чрез ЦГМ, съгласно ДОГОВОР на ЦГМ „ДЗОП – 42 | 11.12.2018 Доставка, внедряване и поддръжка на интегрирана автоматизирана система за електронно таксуване и видеонаблюдение в градския транспорт в Столична община и услуги по организиране на управление и отчитане на онлайн продажби“ е закупила единна система за електронно таксуване на пътниците. Моля да ми предоставите информация, дали описаната в т. 6.7 АТСП („Автоматизираната система за таксуване на пътници“) е част от единната система на ЦГМ по горепосочения договор, и ако е така, по кои аналитични счетоводни сметки съгласно т. 6.3 се класифицират разходите за поддръжката на тази система? Моля да ми предоставите отчет за приходите и разходите за 2021 година на „Метрополитен“ ЕАД по типове дейности и по контрагенти, за приходите и разходите, свързани с дейностите, описани в т. 6.7.3 и 6.7.4 от СО-РД-56-1009/05.12.2013 г, във връзка с чл. 33, ал. (2) от ЗМСМА.
  5. Моля да ми предоставите информация дали Метрополитен ЕАД оперира отделна „Автоматизирана система за таксуване на пътници“ за продажба и валидация на превозни документи на Метрополитен, издавани съгласно чл. 22 на текущата „НАРЕДБА за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община“? Ако оперира отделна система за таксуване, моля да ми предоставите информация по кои аналитични счетоводни сметки съгласно т. 6.3 се класифицират разходите за поддръжката на тази отделна система за таксуване? Моля да ми предоставите отчет за приходите и разходите за 2021 година на „Метрополитен“ ЕАД по типове дейности и по контрагенти, за приходите и разходите, свързани с дейностите, по поддръжка на тази отделна система за таксуване, във връзка с чл. 33, ал. (2) от ЗМСМА.

София

6 март 2022

С уважение,

СИМЕОН СТАВРЕВ

Документът е подписан с електронен подпис.

Накратко:

Съгласно договор СО-РД-56-1009/05.12.2013 г., с входящ номер за ЦГМ 7540/2/ / 06.12.2013 г. между Столична община, Метрополитен ЕАД и Център за градска мобилност ЕАД, Метрополитен ЕАД има задължението като оператор, съгласно точка 6.4.12 от Договора, да предоставя „оперативна информация“ на ЦГМ ЕАД. Съгласно подточка 6.4.12.4, операторът „Метрополитен“ ЕАД се задължава да предоставя на ЦГМ ЕАД оперативна информация „относно визуализирането на превозния процес в реално време, включително но не само, информация за движение на мотрисите в реално време.“

Защо е важно:

Съгласно чл. 6.3 от същия договор Метрополитен ЕАД има задължението като оператор да води разделно счетоводство и отчетност на приходите и разходите, и в т. 6.3.1 „Операторът се задължава да поддържа отделни аналитични счетоводни сметки за всяка една от дейностите които извършва…“. Според точка 6.7 „Продажба на билети и АТСП“, и в т. 6.7.4 от същия договор „Метрополитен“ ЕАД се задължава „да въведе Автоматизирана система и да спазва изцяло реда и условията за таксуване приети от общината или от ЦГМ (където е приложимо), и да оборудва метростанциите си с устройства за таксуване, които се изискват за действието на Автоматизирана система“.

Вид:

Питане в СОС

В качеството на:

Общински съветник в СОС

Категория:

Транспорт

Входящ номер:

СОА22-ВК66-2153

Отговор:

Свалете

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK