Брой регистрирани МПС в София и влиянието им върху чистотата на въздуха

15 ноември 2020, неделя Viber

Попитахме какъв е броят на регистрираните МПС в София и влиянието им върху чистотата на въздуха

ДО КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

ЧРЕЗ:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СТОЛИЧЕН 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ

Уважаема г-жо Фандъкова,

Уважаеми г-н Герджиков,

На основание чл. 129, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Столичен общински съвет, моля да ми отговорите устно и писмено на първата следваща сесия на СОС на следното питане, което да бъде включено в Дневния ред на Съвета:

ПИТАНЕ

От Симеон Ставрев –

Общински съветник в Столичен общински съвет

Относно: Брой регистрираните МПС в София и влиянието им върху чистотата на въздуха

Уважаема г-жо Фандъкова,

През ноември 2020 започнаха да се появяват дни със замърсяване на въздуха в София според гражданската система за измерване на фини прахови частици (ФПЧ) airsofia.info. И в момента, в който пиша това питане до Вас, според техните станции, въздухът в града ни съдържа ФПЧ2,5 и ФПЧ10 над допустимите норми. За първите 15 дни на месец ноември разполагам с информация за поне още 3 дни със замърсяване (2, 7 и 13 ноември). Това означава, че според airsofia.info в 4 от първите 15 дни на месеца или в над една четвърт от дните през първата половина на ноември 2020 се наблюдава замърсяване на въздуха в София.

В същото време пред обществото беше предоставен научен отчет „Изследване на приноса на различни източници на замърсяване с фини прахови частици (ФПЧ10) в гр. София“ на НИМХ към БАН, който е бил възложен от министъра на образованието и науката по искане на кмета на гр. София т.е. по ваше искане.

Изследването беше представено на широката публика от директора на НИМХ проф. Христомир Брънзов по бТВ в края на октомври.

В материал в сайта на телевизията се посочва: „Градският прах по улиците, запрашаването при строителни дейности и паркирането в зелени почви имат най-голям принос за замърсяване на въздуха в София. Това сочат резултатите от едногодишно изследване на Националния институт по метеорология и хидрология.“.

Според графиките и самия доклад, с който отделих време да се запозная, установявам, че трафикът в града генерира приблизително 32% от замърсяването над нормата на ФПЧ, в това число:

 • 25% от ресуспензия на почва/прах – по мое мнение това основно е прахът, който се вдига при движението на автомобилите;
 • 7% пътен трафик.

Ето и извадка от самия доклад, в който се обяснява източник „Ресуспензия“ (правописът и пунктуацията са запазени):

Източника „Ресуспензия“ е доминиран от елементи от почвата като Mg, Ca, Ti, Sr, Mn и Fe [25, 28]. Името ‘’ресуспензия” включва принос от почвата и прахът от пътните настилки, ветрова ерозия и механично предизвикано ресуспендиране на прахови частици от превозните средства [24]. Минималният принос на този фактор се наблюдава в началото на 2019 г. (януари-февруари), а максималният в средата на декември 2019 г.,когато неблагоприятните метеорологични условия с продължителна инверсия и наличие на мъгла водят до високи концентрации на ФПЧ 10 (Фигура S4 в Приложението). Относително голямото въздействие на Ресуспензията на почва (33%) е свързано с периодите без валеж. През 2019 г. бяха измерени значително по-ниски месечни количества валежи. След юни и през декември 2019 г. и януари 2020 г. месечната сума на валежите беше под 60% от климатичната норма. Източникът „Ресуспензия“ на годишна база допринася 25% към общата маса на ФПЧ 10 и е близък до този, получен при по-малък брой проби на същото място през 2012-2013 г. [28].

С оглед на всичко това смятам, че една от основните причини за замърсяването на въздуха в София е увеличаването на броя на МПС в града и трафикът, в който те участват.

Затова, моля да ми отговорите на следните въпроси:

 1. Какъв е броят на регистрираните в Столична община (СО) МПС, за които СО събира данъци, за всяка една година от 2009 до 2020 включително, разделени по следните категории:
  1. леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона;
  2. мотопеди и мотоциклети;
  3. автобуси;
  4. товарни автомобили над 3,5 тона.
 2. Каква е средната стойност на данъка за регистрираните в Столична община МПС, за които СО събира данъци, за всяка една година от 2009 до 2020 включително, разделени по следните категории:
  1. леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона;
  2. мотопеди и мотоциклети;
  3. автобуси;
  4. товарни автомобили над 3,5 тона.
 3. Каква е средната възраст (на база записаната в големия талон дата на първа регистрация) на регистрираните в Столична община МПС, за които СО събира данъци, за всяка една година от 2009 до 2020 включително, разделени по следните категории:
  1. леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона;
  2. мотопеди и мотоциклети;
  3. автобуси;
  4. товарни автомобили над 3,5 тона.
 4. Общината разполага ли с информация относно евростандарта на регистрираните МПС и ако да – за какъв процент от тях?
 5. Каква е общата дължина на велоалеите в София за всяка една година от 2009 до 2020 включително?
 6. Вече е в строеж участъкът от Софийския околовръстен път (СОП) между Младост и АМ „Тракия“. Кога се очаква да започне и да приключи разширението и на последния „тесен“ участък на СОП от бул. „България“ до АМ „Люлин“ (вече АМ Струма)? 
 7. В предизборната си програма, част Транспортна инфраструктура, сте обещали да завършите следните обекти, които според мен могат да изведат част от трафика от града и да го насочат към околовръстния път:

Завършване на втори вътрешен градски ринг:

 • Довършване на пробива „Данаил Николаев“, който ще свърже Централна със Сточна гара;
 • Изграждане на пробива на бул. „Пенчо Славейков“ при „Пирогов“ – бул. „П. Славейков“ минава под бул. „Тотлебен“ и осигурява липсващите връзки с бул. „Инж. Иван Иванов” и бул. „Сливница”.

Продължаване на работата по трети градски ринг:

 • Разширяване и изграждане бул. „Тодор Каблешков“ – от бул. „Цар Борис III“ до бул. „Черни връх“;
 • Разширяване и изграждане бул. „Филип Кутев“ – от бул. „Черни връх“ до бул. „Симеоновско шосе“.

Изграждане на транспортните връзките на Околовръстния път и на северните територии:

 • Изграждане на бул. „Рожен“ – от „Илиянци“ до Северната скоростна тангента (ССТ);
 • Изграждане на  бул. „Илиянско шосе“;
 • Изграждане на  бул. „Източна тангента“ – от бул. „Вл. Вазов“ до ССТ и от бул. „Вл. Вазов“ до бул. „Ботевградско шосе“;
 • Разширяване на бул. „Ломско шосе“ – от метростанция „Ломско шосе“ до жп линията (2020 г.) и до СОП;
 • Изграждане на  Обелско шосе/бул. „Стефансон” – от бул. „Панчо Владигеров“ до СОП;
 • Изграждане на  бул. „Копенхаген“ от 18-та метростанция – Младост 1А/3 до Самоковско шосе заедно с изграждане и на ново трамвайно трасе, което свързва жк „Дружба“ с жк „Младост“;
 • Изграждане на пробив АМ Люлин – бул. „Петър Дертлиев”.

Каква е общата дължина на изброените отсечки, по каква част от тях се работи и на какъв етап са след първата година от настоящия Ви мандат?

София                                                                                                                        

15 ноември 2020

С уважение,

……………………………..

(СИМЕОН СТАВРЕВ)

Документът е подписан с електронен подпис.

Приложение

ФПЧ 10 от airtube.info и airsofia.info, 2 ноември

ФПЧ 10 от airtube.info и airsofia.info, 7 ноември

ФПЧ 10 / airsofia.info, 13 ноември:

ФПЧ 2.5 и ФПЧ 10 / airsofia.info, 15 ноември:

Обектите от предизборната Ви програма:

Накратко:

През ноември 2020 започнаха да се появяват дни със замърсяване на въздуха в София според гражданската система за измерване на фини прахови частици (ФПЧ) airsofia.info. И в момента, в който пиша това питане до Вас, според техните станции, въздухът в града ни съдържа ФПЧ2,5 и ФПЧ10 над допустимите норми. За първите 15 дни на месец ноември разполагам с информация за поне още 3 дни със замърсяване (2, 7 и 13 ноември). Това означава, че според airsofia.info в 4 от първите 15 дни на месеца или в над една четвърт от дните през първата половина на ноември 2020 се наблюдава замърсяване на въздуха в София. В същото време пред обществото беше предоставен научен отчет „Изследване на приноса на различни източници на замърсяване с фини прахови частици (ФПЧ10) в гр. София“ на НИМХ към БАН, който е бил възложен от министъра на образованието и науката по искане на кмета на гр. София т.е. по ваше искане. Изследването беше представено на широката публика от директора на НИМХ проф. Христомир Брънзов по бТВ в края на октомври. В материал в сайта на телевизията се посочва: „Градският прах по улиците, запрашаването при строителни дейности и паркирането в зелени почви имат най-голям принос за замърсяване на въздуха в София. Това сочат резултатите от едногодишно изследване на Националния институт по метеорология и хидрология.“.

Защо е важно:

Според графиките и самия доклад, с който отделих време да се запозная, установявам, че трафикът в града генерира приблизително 32% от замърсяването над нормата на ФПЧ, в това число: 25% от ресуспензия на почва/прах - по мое мнение това основно е прахът, който се вдига при движението на автомобилите; 7% пътен трафик. С оглед на всичко това смятам, че една от основните причини за замърсяването на въздуха в София е увеличаването на броя на МПС в града и трафикът, в който те участват.

Вид:

Питане в СОС

В качеството на:

Общински съветник в СОС

Категория:

Екология

Транспорт

Входящ номер:

СОА20-ВК66-9668

Отговор:

Свалете

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK